به اطلاع اعضای جامعه دانش آموختگان که در بیمه تکمیلی سال 1401-1400 ثبت نام نموده اند، می رساند با توجه به اتمام قرارداد درمان جمعی در تاریخ 1401/10/30، حداکثر مهلت تحویل مدارک و رسیدگی اسناد هزینه های درمانی به شرکت بیمه ملت  تا تاریخ 1401/11/16 می باشد. بدیهی است پس از این تاریخ شرکت بیمه ملت هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت در قبال مدارک ارائه شده نخواهد داشت.
جهت اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

دانلود فایل

تبلیغات