به اطلاع کلیه دانش آموختگان گرامی می رساند که زمان برگزاری نمایشگاه پلی تکنیک ۲۰۲۲ حداقل یک ماه (همزمان با زمان جدید برگزاری مجمع عمومی جامعه دانش آموختگان) به تعویق افتاده است که اطلاع رسانی دقیق در مورد زمان جدید متعاقبا صورت خواهد گرفت.

با تشکر
دبیرخانه جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

تبلیغات