به اطلاع دانش آموختگان محترم می رساند ثبت نام از کاندیداهای محترم انتخابات شورای مرکزی و بازرسان جامعه از تاریخ 1401/6/22 شروع شده و تا 1401/7/7 ادامه دارد. جهت اطلاع از روند ثبت نام به اطلاعیه شماره های 2 و 3 ستاد انتخابات جامعه دانش آموختگان مندرج در سایت جامعه مراجعه بفرمایید.

باتشکر
دبیرخانه جامعه دانش آموختگان جامعه دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

تبلیغات