دانش‌آموختگان سربلند پلی‌تکنیک‌تهران
 
پنجم اسفند مزین به نقش محوری شما در ساختن آینده‌ای باشکوه برای مردمان این سرزمین است.
کار مهندسان آفرینش و اختراع است و اخلاق‌مداری او تأمین‌کننده ایمنی، سلامت و شادی انسانها و حفظ محیط زیست خواهد بود.
با گرامی‌داشت نام خواجه‌ نصیرالدین طوسی و نیز تکریم شادروان مهندس حبیب‌الله نفیسی که پلی‌تکنیک تهران را مهندسی کرد و بنیان نهاد، روز مهندس را به شما گرامیان پایبند اصول اخلاق مهندسی و طلایه‌داران طراحی و پدیدآوری ایرانی آباد تبریک می‌گوئیم و تلاش بیدریغ‌تان را ارج می‌نهیم.
 
با احترام
جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
پنجم اسفند ۱۴۰۰

تبلیغات