۱۰ تیر ۹۹

دریافت کارت عضویت از محل دفتر جامعه

آندسته از اعضای محترم جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر که نحوه دریافت کارت عضویت خود را محل دفتر جامعه مشخص نموده اند، در اسرع وقت و در ساعات اداری نسبت به تحویل کارت از دفتر جامعه به آدرس زیر اقدام نمایند.

خواندن ادامه
۱۳ آذر ۹۸

اطلاعیه مربوط به دریافت کارت بیمه درمان تکمیلی دانا و ارائه مدارک پزشکی سال 99-98 (حذف و اضافه)

ثبت نام كنندگان محترم در طرح بیمه درمان تکمیلی مي توانند برای دریافت کارت بیمه و ارایه مدارک پزشکی جهت دريافت هزينه هاي درماني خود از تاريخ 18 آبان 98 به اداره رفاه دانشگاه و نماينده بيمه دانا مستقر در اداره رفاه مراجعه نمايند.

خواندن ادامه
۱۸ آبان ۹۸

اطلاعیه مربوط به دریافت کارت بیمه درمان تکمیلی دانا و ارائه مدارک پزشکی سال 99-98

ثبت نام كنندگان محترم در طرح بیمه درمان تکمیلی مي توانند برای دریافت کارت بیمه و ارایه مدارک پزشکی جهت دريافت هزينه هاي درماني خود از تاريخ 18 آبان 98 به اداره رفاه دانشگاه و نماينده بيمه دانا مستقر در اداره رفاه مراجعه نمايند.

خواندن ادامه

تبلیغات