تاریخ رویداد: ۲۲ مرداد تا ۲۲ مرداد ۹۷
مکان رویداد: دانشگاه صنعتي امير كبير- ساختمان فارابي- آمفي تاتر دكتر سليمي

اقلام جانبی برای دریافت هرکدام از اقلام آن را انتخاب نمایید.

يادبود سي و چهارمين سالگرد درگذشت مهندس حبيب نفيسي؛ بنيانگذار پلي تكنيك تهران

مراسم يادبود سي و چهارمين سالگرد درگذشت زنده‌ياد مهندس حبيب الله نفيسي بنيانگذار و معمار پلي تكنيك تهران به پيشنهاد جامعه دانش‌اموختگان دانشگاه و با مشاركت دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران)  برگزار مي شود. اين برنامه همزمان با سالروز درگذشت اين استاد گرانقدر و با حضور همسر مهندس نفيسي، دانشجويان وقت پلي تكنيك(دانش‌آموختگان پنج دوره اول دانشگاه)، پيشكسوتان عضو شوراي مركزي و ادوار گذشته هيات امناي جامعه و مسوولين دانشگاه برگزار خواهد شد. 
مهلت ثبت نام به پایان رسید
مبلغ 0 تومان هزینه شرکت در رویداد

حامیاننهاد هایی که بدون آنها برگزاری این رویداد ممکن نبود..

تصاویر و پوسترهاتصاویر و پوسترهای مربوط به رویداد.