تاریخ رویداد: ۱۲ تیر تا ۱۲ تیر ۹۷
مکان رویداد: تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان فرصت - اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران - طبقه دهم

اقلام جانبی برای دریافت هرکدام از اقلام آن را انتخاب نمایید.

فراخوان رویداد تجاری فناوری های پیشرفته ایران

در جهت معرفی و نهادینه سازی فرهنگ تحقیق و توسعه صنعتی کشور، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران با همکاری مرکز تحقیق و توسعه مواد پیشرفته و فناوری های نوپدید (AMET) و با حمایت جامعه دانش‌آموختگان، "رویداد تجاری فناوری های پیشرفته ایران" را برگزار می کند.
این رویداد با هدف حمایت از سرمایه گذاری برروی فناوری ها، تولیدات، راهکارهای توسعه یافته توسط فناوران فعال در حوزه صنایع تولیدی کشور و با چشم  انداز ورود تولیدات به بازارهای ایران و جهان برنامه ریزی و اجرا می‌گردد. لذا از پژوهشگران و فناوران دانش‌آموخته و دانشگاهی دعوت می شود تا با ارائه محصولات خود در مقابل بزرگترین سرمایه  گذاران حقیقی و حقوقی کشور از فرصت جلب حمایت مالی صاحبان صنعت و سرمایه استفاده کنند. از سوی دیگر، صنعتگران و سرمایه گذاران نیز از این موقعیت جهت آشنایی با به روزترین پیشرفت های فناوری در صنایع مختلف و موقعیت های جدید برای سرمایه گذاری بهره‌مند می گردند. جهت آگاهی از برنامه و زمانبندی رویداد و نحوه شرکت به سایت رویداد مراجعه کنید.
سایت رویداد: www.iccst.ir
مهلت ثبت نام به پایان رسید
مبلغ 0 تومان هزینه شرکت در رویداد

حامیاننهاد هایی که بدون آنها برگزاری این رویداد ممکن نبود..

تصاویر و پوسترهاتصاویر و پوسترهای مربوط به رویداد.