خطا
  • JFolder::create: Could not create directory

آگهی پذیرش دانشجو پردیس بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پردیس بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال‌جاری برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی مشترک با دانشگاه‌های معتبر جهان دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://ib.aut.ac.ir مراجعه نمائید.

معاونت مالی و اداری واحد بین الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير

PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109 PHP Warning: Creating default object from empty value in F:\Inetpub\vhosts\alumni.aut.ac.ir\httpdocs\modules\mod_moedesigns_moescroll_16\helper.php on line 150