آگهی پذیرش دانشجو پردیس بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پردیس بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال‌جاری برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی مشترک با دانشگاه‌های معتبر جهان دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://ib.aut.ac.ir مراجعه نمائید.

معاونت مالی و اداری واحد بین الملل دانشگاه صنعتي اميرکبير