جویای کار: کارشناسی ارشد مهندسی برق سیستمهای ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی


رشته تحصیلی مرتبط: کارشناسی ارشد مهندسی برق سیستمهای ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی
آخرین مدرک تحصیلی: مهندسی برق - قدرت
جنسیت: مرد
تعداد: 1
میزان سابقه کار: 6ماه
مهارت ها: شبکه کامپیوتری
خطوط انتقال 20کیلو ولت
محل خدمت: قروه - سنندج
شرایط عمومی: دانشجوی امیر کبیر
تلفن تماس: 09369068239
آدرس ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it