به پيشنهاد جامعه دانش‌اموختگان دانشگاه و با مشاركت دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) مراسم بزرگداشت زنده‌ياد مهندس حبيب الله نفيسي بنيانگذار و معمار پلي تكنيك تهران برگزار مي شود. اين برنامه همزمان با سالروز درگذشت اين استاد گرانقدر و با حضور دانشجويان وقت پلي تكنيك(دانش‌آموختگان ده دوره اول دانشگاه)، اعضاي شوراي مركزي و ادوار گذشته هيات امناي جامعه، مقامات، مسوولين و نمايندگان پلي‌تكنيكي مجلس و شوراي اسلامي شهر تهران و اعضاي هيات علمي و مسوولين دانشگاه در اواخر مردادماه سال جاري برگزار خواهد شد. جزييات برنامه متعاقبا اطلاع رساني مي‌گردد.
از علاقمندان به اين شخصيت والامقام جهت شناسايي و دعوت از نزديكان و همكاران ايشان و برگزاري هرچه بهتر اين برنامه  دعوت به همكاري مي شود. به منظور مشاركت در انجام مقدمات و اجراي اين مراسم با دبيرخانه جامعه تماس بگيريد.
alumni@aut.ac.ir
64545771

تبلیغات