به اطلاع دانش آموختگان گرامی عضو جامعه  می رساند؛
 بنابر درخواست ثبت نام كنندگان سال گذشته بيمه تكميلي درمان گروهي اعضاي جامعه دانش‌آموختگان و پيگيريهاي مكرر ديگر اعضا، هماهنگي هاي لازم جهت تمديد قرارداد بيمه تكميلي درمان انجام شده است و انشاله به زودي با مساعدت دانشگاه، تمديد قرارداد قبلي و مرحله دوم ثبت نام بيمه تكميلي درمان گروهي اعضاي جامعه و افراد تحت پوشش ايشان آغاز خواهد شد. شرايط قرارداد، چگونگي ثبت نام و مدارك لازم پس از اعلام اداره رفاه دانشگاه در سامانه جامعه اطلاع رساني مي شود.
 
شايان ذكر است اين خدمات صرفا مختص اعضاي جامعه دانش آموختگان دانشگاه ميباشد. لذا صدور و ارائه خدمات منوط به داشتن كارت عضویت معتبر جامعه دانش آموختگان است.

تبلیغات