شرکت پيناپس؛ از شركتهاي دانش بنيان فعال در حوزه حمل و نقل هوشمند، به منظور تكميل تيم فني خود براي توسعه سامانه مبين از تخصصهاي موجود در آگهي پيوست دعوت به همکاری نماید.
محل شركت تهران - سعادت آباد است.
عناوين شغلي و تخصصهاي مورد نياز و اطلاعات لازم جهت ارسال رزومه در فايل آگهي پیوست مي باشد.
ايميل : hr@mobin.co.ir

دانلود فایل

تبلیغات