بر اساس تفاهمات انجام شده اعضاي محترم جامعه دانش‌آموختگان مي توانند از خدمات بيمه هاي اتومبيل شركت بيمه دانا با تخفيف ويژه و شرايط پرداخت اقساطي استفاده نمايند. براين اساس بيمه هاي اتومبيل با شرايط ذيل براي اعضاي جامعه قابل دريافت مي باشد:
1- بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل با امكان پرداخت در اقساط ده ماهه
2- بيمه نامه بدنه خودروهاي صفر كيلومتر با حداكثر 85 درصد تخفيف در صورتيكه از تاريخ شماره گذاري آنها بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
3- تا 60 درصد تخفيف جهت صدور بيمه نامه خودروهايي كه فاقد بيمه بدنه بوده و يا پيشتر داراي بيمه نامه ساير شركتهاي بيمه اي بوده اند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت بيمه نامه خودرو از طريق شماره هاي زير با نمايندگي بيمه دانا - سركار خانم سعيدي تماس بگيريد.
- 66465484 و 64543106 و 66701371  

تبلیغات