نهمين جلسه شوراي مركزي جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) به رياست آقاي دكتر معتمدي رياست دانشگاه و رييس شوراي مركزي جامعه روز دوشنبه 20 شهريور ماه 1396 با حضور اكثريت اعضاي شوراي مركزي در محل سالن اجتماعات ساختمان فارابي دانشگاه تشكيل شد.
در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای 3 ماه گذشته جامعه توسط آقای مهندس لطفی دبیر جامعه ارایه شد. در ادمه پیش نویس آیین نامه نحوه عضویت اشخاص ویژه درجامعه مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت که با تغییراتی اندک نسبت به پیش نویس ارایه شده توسط هیات مدیره تایید و تصویب شد.
همچنین به درخواست هیات مدیره جامعه، شورای مرکزی مصوب نمود که هیات مدیره مجاز است در صورت نیاز و با درنظرگرفتن شرایط جامعه تخفیفاتی را به شرح مصوبه در مبالغ حق عضویت اعضا منظور نماید.

تبلیغات