به اطلاع تمامي دانش‌آموختگان عضو جامعه مي رساند بنابر درخواست اعضا و براساس توافق انجام شده، ثبت نام بيمه درمان تكميلي اعضاي جامعه از روز دوشنبه مورخ 1396/06/20 تا تاريخ 1396/06/31 تمديد مي شود.

جهت ثبت نام با مراجعه به پروفايل شخصي خود در سامانه جامعه، از طريق منوي بيمه درمان تكميلي نسبت به ثبت نام و پرداخت حق بيمه سرانه خود و افراد تحت پوشش (با در نظر گرفتن شرايط) اقدام نمايند. شرايط، تعهدات و فرانشيز اين قرارداد در اطلاعيه ثبت نام اوليه موجود است.
توجه: ضروري است جهت ثبت نام حتما از مرورگرهاي فايرفاكس و يا گوگل كروم استفاده شود.
پس از تكميل فرم ثبت نام و پرداخت حق بيمه مربوطه مطابق با تعداد نفرات ثبت نام شده، فرم اطلاعات ثبت نام را چاپ و امضا نماييد و به همراه مدارك مذكور در اطلاعيه اوليه ثبت نام جهت تكميل و تاييد فرايند ثبت نام بيمه به دبيرخانه جامعه دانش آموختگان تحويل دهيد.
لازم به ذكر است اين مدت مجددا تمديد نخواهد شد.

 

تبلیغات