به منظور فراهم آوردن امكان عضويت و استفاده اعضاي جامعه دانش‌اموختگان دانشگاه از امكانات كتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (كتابخانه فني و مهندسي شهيد صبوري)، موافقت‌نامه اي ميان دبير جامعه دانش‌آموختگان و رياست محترم كتابخانه مركزي دانشگاه امضا شد. مطابق اين توافق تمامي اعضاي جامعه دانش‌آموختگان علاوه بر امكان عضويت در كتابخانه و امانت گرفتن كتب، قادر خواهند بود از پايان‌نامه ها، بانك مقالات علمي، نشريات و كتب الكترونيكي نيز در محل كتايخانه استفاده نمايند.

خدماتي كه بر اساس اين تفاهم نامه به دانش آموختگان عضو جامعه ارايه مي گردد شامل موارد ذيل مي باشد:
الف- امانت کتاب های فارسی و لاتین.
ب- مطالعه پایان نامه ها در محل.
ج- استفاده از پایگاه اطلاعاتی، استانداردها و کتاب های الکترونیکی در محل.
د- استفاده از بانک مقالات و نشریات در محل.
و همچنين هماهنگی با دانشكده ها جهت استفاده از کتابخانه هاي دانشكده ها

تبلیغات