مطابق تصمیم هیات مدیره جامعه دانش اموختگان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در چهلمین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۶ اقای مهندس هادی لطفی که از اعضای فعلی هیات مدیره جامعه هستند به عنوان دبیر جدید جامعه دانش اموختگان انتخاب شدند.
پیشتر و در ادوار مختلف فعالیت جامعه دانش اموختگان دانشگاه صنعتی امیر کبیر اقایان مهندس صفری، دکتر فرید اعلم، مهندس شعری مقدم، مهندس امانپور و دکتر مکنون عهده دار مسوولیت دبیری جامعه دانش اموختگان دانشگاه بودند.
لازم به ذکر است اقای مهندس جعفر صفری سنجانی دبیر سابق جامعه، پس از انتخاب به عنوان مدیر عامل شرکت ماشین سازی اراک از سمت خود استعفا نموده بودند.
جامعه دانش اموختگان دانشگاه برای این دو بزرگوار در مسوولیتهای جدید ارزوی توفیق روز افزون دارد.

تبلیغات