خدمات ذیل به دانش اموختگان ارایه می­ شود:

 1. دریافت کارت دانش اموختگی دانشگاه
 2. امکان تردد ازاد دانش اموختگان به دانشگاه،کتابخانه و دانشکده ها
 3. عضویت و استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه و بانک اطلاعات مقالات علمی
 4. استفاده از سالنهای ورزشی و استخر دانشگاه
 5. بهره مندی از تخفیف بیش از ۶۰درصد در هزینه استفاده از استخر
 6. بهره مندی از تخفیف ویژه برای استفاده از برنامه ها و سمینارهای علمی و پژوهشی
 7. امکان ارسال و ثبت درخواست کار بر روی سایت جامعه
 8. ارایه یا حفظ ایمیل قبلی دانشگاه
 9. معرفی اعضا به شرکتهای خواهان جذب فارغ التحصیلان
 10. پرداخت حق التالیف برای کتب و مقالات isi مطابق رویه های دانشگاه و تفاهم نامه جامعه و دانشگاه
 11. امکان رای دادن در مجامع عمومی و کاندیداتوری در شورای مرکزی جامعه دانش اموختگان
 12. برقراری خدمات بیمه تکمیلی درمان برای اعضا(به زودي)
 13. ارایه تخفیفات ویژه جهت استفاده از تورهای گردشگری (به زودي)
 14. استفاده از سایر تسهیلات خدمات بیمه ای عمر. اتومبیل و ... (به زودي)
 15. بهره مندی از تخفیف ویژه اعضا جهت عضویت در باشگاه انقلاب (به زودي)
* سایر خدماتی که متعاقبا نهايي و برقرار گردد از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.