دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور به منظور تكميل كادر خود، از دانشجويان يا فارغ¬التحصيلان كارشناسي ارشد  دانشگاه صنعتی امیرکبیردر رشته¬هاي زير با معدل حداقل 17 و مسلط به زبان¬های برنامه نویسی و تحلیل سیستم به صورت قراردادي (پاره وقت) به عنوان مشاور دعوت به همكاري مي¬نمايد:
* مهندس فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)
* مهندس کامپیوتر (گرایش نرم افزار)  
متقاضيان واجد شرايط مي¬توانند مشخصات و سوابق شغلي و تحصيلي خود را حداكثر تا تاريخ 6/4/1395 به آدرس اينترنتي  manager@gatc.ir و يا صندوق پستي 1594633518 ارسال نمايند.
بديهي است پس از بررسي تقاضاهاي رسيده از بين واجدين شرايط افراد مورد نياز براي همكاري انتخاب مي¬گردند. الف-9/2-گ7د
 
دبيرخانه هيات عالي نظارت
بر سازمانهاي صنفي كشور
 

تبلیغات