« پروژه ها »

ساخت خوابگاه دختران دانشگاه صنعتي اميركبير

به همت آقاي مهندس حسن رفتاري از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي امير كبير و مالك مركز خريد پالاديوم تهران تمامي هزينه هاي ساخت و احداث يك خوابگاه مجهز براي دانشجويان دختر دانشگاه كه حدود 80ميليارد ريال براورد شده است تقبل شد.

0 %
0% Complete

تکمیل و نهايي سازي مجتمع ورزشی یکپارچه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به همت آقاي دكتر حميدرضا صدري از دانش‌اموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير و مدیر عامل شرکت اورند پیشرو، تمامي هزينه هاي تكميل و نهايي سازي ساخت مجتمع ورزشي يكپارچه دانشگاه صنعتي امير كبير كه در حدود 40ميليارد ريال براورد شده است تقبل شد.

0 %
0% Complete