: عنوان شغلی
مهندسی شیمی
: نوع همکاری
تمام وقت
: حقوق درخواستی
توافقی 
: استان
بوشهر
: شهر
جم
: تاریخ اعتبار درخواست
1397/08/06
در زمینه های مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی